Boekpresentatie danstherapie
 
 

De beroepsgroep danstherapie kijkt terug op een feestelijke presentatie van het boek "Danstherapie: verkenningen van het werkveld” onder redactie van Ina van Keulen, Nicki Wentholt en Rosemarie Samaritter die op 13 februari jl. heeft plaatsgevonden. De avond werd opgeluisterd met een aantal interessante lezingen door Katherina Kandylaki (neurowetenschapper aan de Universiteit Maastricht), Marja Cantell (danstherapeute en ontwikkelingspsychologe aan de Universiteit Groningen) en Rosemarie Samaritter (namens de redacteuren van het boek). Wij zijn bijzonder trots dat twintig danstherapeuten een bijdrage hebben geleverd aan dit boek en daarmee een mooi overzicht is ontstaan over theorie, methoden en praktijk van de klinische toepassingen van danstherapie in Nederland. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij ACCO, via bol.com of in de boekhandel.

 
   
 
Effectief werken in de jeugdsector: producten over alliantie, cliënt- en professionalfactoren
 

Vanuit KenVaK werd er geparticipeerd aan het ZonMw-programma "Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren". Binnen dit programma stonden de werkzame factoren binnen de jeugdsector centraal. Onlangs werden inzichten en aanbevelingen van deze studies gebundeld en wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek. Deze bundeling leverde enkele producten op, die voor de praktijk bruikbaar zijn, te weten een rapportage, een factsheet voor cliënten en hulpverleners en een animatievideo (ook beschikbaar met ondertiteling). 

KenVaK-onderzoekers hebben binnen dit ZonMw-programma met het project ‘Stay tuned’ onderzoek gedaan naar de werkalliantie binnen vaktherapie. Vanuit ons project ‘Stay tuned’ werd een alliantiemonitor ontwikkeld om de werkalliantie tussen jongere en vaktherapeut te meten. Deze monitor zal worden opgenomen in een database van het Nederlands Jeugdinstituut.

 
Meer informatie
 
 
Promotie Ingrid Pénzes: Art form and menthal health
 

Op 12 maart jl. heeft Ingrid Pénzes haar proefschrift "Art form and mental health. Studies on art therapy observation and assessment in adult mental health" verdedigd in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat beeldend producten, zoals schilderijen en tekeningen, zicht geven op de positieve aspecten van gezondheid, zoals veerkracht en psychologische flexibiliteit. Juist deze aspecten hebben te maken met het nemen van eigen regie, het bevorderen van het zelf-organiserend vermogen en vitaliteit, wat momenteel in de zorg als cruciaal wordt gezien. Door de methodische toepassing van de beeldend materialen en technieken kunnen bij cliënten aspecten van geestelijke gezondheid zichtbaar worden in de beeldende kunstvorm. In die zin levert dit onderzoek onderbouwing voor de meerwaarde van beeldende therapie binnen de diagnostiek bij volwassenen in de GGZ. 

Wilt u het proefschrift lezen? Klik dan hier of hier.

 
 
   
 
Inauguratie lector Suzanne Haeyen
 
 

Op 23 april 2020 wordt Suzanne Haeyen geïnstalleerd als bijzonder lector. Dit gebeurt via het uitspreken van haar intreerede getiteld: "De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie via Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen". De intreerede wordt voorafgegaan door een vijftal workshops gegeven door vaktherapeuten met jarenlange ervaring met de betreffende doelgroep. Ook wordt er een speciale expositie geopend met werk van cliënten.

Accreditatie voor deze middag is aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Informatie en aanmelden
 
 
Kun je 'n depressie wegdansen?
 
 

Bij een depressie is het advies vaak: pillen en/of praten. Maar dat is lang niet de enige manier om van een depressie af te komen, volgens Susan van Hooren, hoogleraar Vaktherapie bij de Open Universiteit en lector van KenVaK. "Een deel van de mensen heeft juist baat bij dansen en bewegen, tenminste als dit systematisch wordt toegepast binnen therapie" Susan gaf hierover een online college bij de Universiteit van Nederland. In dit college ging ze in op vaktherapeutische behandelvormen, effecten en mogelijke werkingsmechanismen. Bekijk hier het filmpje van dat college.

 
   
 
 
 
Publicaties
 
 
 
  • Penzes, I., Willemsen, M., Bosgraaf, L., Vis, E., Glas, O., Abbing, A., Van den Broek, R., & Van Hooren, S. (2020). MOOV On: Visie Eindniveau Onderzoekend Vermogen Bachelor opleidingen Vaktherapie. Heerlen: KenVaK.

  • Pénzes, I. (2020). Art form and mental health. Studies on art therapy observation and assessment. (Doctoral Dissertation). Nijmegen: Radboud University. ISBN: 978-94-6332-606-3.

  • Samaritter A, Van Keulen, Wentholt (red) (2020). Danstherapie: verkenningen van het werkveld. Acco Nederland.
    Met bijdragen van: Susanne Aarts, Job Cornelissen, Inge Djoubate-Merkx, Amanda de Geus, Marjolein Hogeboom-Boer, Monique van den Heuvel, Renate Hoenselaar, Ina van Keulen, Julie Kil, Simone Kleinlooh, Michelle Kurzenacker, Geertje Kuipers, Amber Mans-Klop, Stephan Marchant, Annemieke Plouvier, Rosemarie Samaritter, Astrid Struijk, Kitty Veldhuis, Lianne Verstegen, Nicki Wentholt, Christina Wintels-Fivian. 

 
   
 

Colofon
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK)
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nlwww.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens