Bijzonder lectoraat 'Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen'
 
 

Per 1 september 2019 is er een nieuw bijzonder lectoraat op het gebied van Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. De HAN, GGNet/Scelta, expertise centrum voor persoonlijkheids-problematiek en Zuyd Hogeschool/KenVaK hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor dit bijzonder lectoraat. Dit lectoraat is ingesteld vanwege een grote behoefte aan meer kennis en verdieping van vaktherapie bij deze doelgroep. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen zijn ruimschoots vertegenwoordigd in de GGZ, hebben te maken met complexe problematiek en een hoge mate van psychisch lijden. In de vaak jarenlang durende behandeling is vaktherapie één van de onderdelen. Het doel van dit lectoraat is het versterken van deze praktijk, de goede zorg voor deze patiënten en het zo goed mogelijk opleiden van vaktherapeuten op dit vlak. Dr. Suzanne Haeyen, HAN-hoofddocent Vaktherapie, beeldend therapeut GGNet/Scelta en onderzoeker KenVak, is met ingang van 1 september benoemd tot bijzonder lector bij de HAN.

Meer informatie
 
 
Kick-off Master Vaktherapie
 

Op 6 september 2019 heeft de kick-off plaatsgevonden van de Master Vaktherapie bij de HAN. Deze master -die eerder als Master of Arts Therapies bij Zuyd Hogeschool was ondergebracht- startte dit jaar met een volle groep van maar liefst 25 vaktherapeuten. Studenten specialiseren zich in hun eigen vaktherapeutische discipline en leren vakoverstijgend werken en onderzoeken in een continue wisselwerking tussen studie en praktijk. Deze master is toegankelijk voor alle vaktherapeutische beroepen.

 
Meer informatie
 
 
Overleg met internationale adviesraad van KenVaK
 
 

Op 11 september 2019 heeft een overleg plaatsgevonden met de internationale adviesraad van KenVaK. Deze raad bestaat uit internationale experts en onderzoekers op het gebied van vaktherapie. Tijdens deze meeting werd stilgestaan bij de onderzoeksagenda, waarvoor veel waardering was. Er werden focusgroepen gehouden rondom vaktherapie binnen de forensische zorg. En tevens werd gediscussieerd over onderzoeksmethodologie (gerandomiseerd gecontroleerde trails, N=1 design en art based research). De raad was van mening dat deze diverse vormen van methodologie elkaar kunnen versterken, dat elke methodologie een ander doel kan hebben en dat deze methodologieen ook in mixed methods design gebundeld kunnen worden. Verder werd duidelijk dat we passende kwaliteitscriteria voor elke methodiek dienen toe te passen, zowel bij eigen uitvoering als bij beoordeling van andersmans onderzoek.

Dagprogramma en presentaties
 
 
Nieuw project binnen de forensische GGZ
 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we dat we van KFZ-Jeugd een subsidie hadden ontvangen. In de zomer hebben we te horen gekregen dat we van KFZ ook een subsidie hebben ontvangen voor de equivalent bij forensische volwassenen. Het doel van beide projecten is om na te gaan wat al bekend is over de effecten van vaktherapie binnen de forensische jeugd/volwassenzorg en welke behoeften er in de praktijk zijn om nieuw onderzoek op te zetten. Literatuurstudies zullen worden verricht en er zullen focusgroepen plaatsvinden met vaktherapeuten, verwijzers, onderzoekers en cliënten. Hiermee willen we onderwerpen voor nieuw onderzoek inventariseren en prioriteren. Deze projecten worden vormgegeven vanuit samenwerking met meerdere partijen, te weten Open Universiteit, RJJI, Via Jeugd, Pompestichting, Coöperatieve lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK van Zuyd Hogeschool), Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Leiden Hogeschool, NHL-Stenden, Codarts Rotterdam, Hogeschool Windesheim (Lectoraat Bewegen, gezondheid en welzijn), Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en de Federatie Vaktherapeutische beroepen.

 
   
 
 
 
Symposia/congressen/workshops e.d.
 
 
 
Alumni-festival Body, Mind and Music!

Op 10 oktober 2019 organiseert de masteropleiding Advanced Nursing Practice, opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VS), in samenwerking met KenVaK het alumni-festival Body, Mind and Music! Het inhoudelijk programma staat in het teken van muziek, beleving en de toepassing van muziektherapeutische interventies binnen de zorg. 

Informatie en aanmelden
 
 
International Art Therapy Practice/Research Conference

Van 10-13 juli 2019 werd in Queen Mary University, Londen door de British Association of Art Therapists (BAAT) en de American Art Therapy Association (AATA) de International Art Therapy Practice/Research Conference georganiseerd. Liesbeth Bosgraaf, Suzanne Haeyen en Celine Schweizer bezochten dit congres en waren enthousiast over de huidige ontwikkelingen in onderzoek naar beeldende therapie. Er waren aanwezigen uit de hele wereld en veel interessante onderzoekspresentaties. Een aantal voorbeelden: Lynn Kapitan: actie onderzoek in Nicaragua; Sarah Deaver: RCT over change mechanisms in art therapy. Zij concludeerde dat RCT te weinig specifiek in kan gaan op wat er in het proces gebeurt en dat ze in het vervolg voor mixed methods zou kiezen; Donna Betts: ook een presentatie over veranderingsmechanismen in art therapy. Hoe breng je in kaart wat AT zo uniek maakt? Wat gebeurt er in het proces en wat vertelt het product? Aimee O’Neill: in hoeverre draagt art therapy bij aan vermindering van angst en spanning bij chronisch zieke kinderen? AlexMac Donald: Art therapy in schools, een aantal case studies vergeleken. Een andere interessante presentatie/workshop was The Power of Art in Therapy. Ways to Measure Abstract Phenomena van Sharon Snir and Dafna Regev. Dit gerenommeerde Israelische onderzoeksduo heeft een zelfrapportage instrument ontwikkeld om ervaringen tijdens een creatief proces in kaart te brengen.
Vanuit KenVaK werd een bijdrage geleverd in de vorm van een onderzoekspresentatie door Suzanne Haeyen. Andere Nederlandse bijdragen waren van Benthe Versluys en Dimphy Fikke.
Tenslotte was het zinvol om te spreken met bestuur en leden van EFAT en uit te wisselen hoe doelen en werkwijze van het Research Committee verder te ontwikkelen.

 
   
 
 
 
Publicaties
 
 
 
  • De Witte, M., Spruit, A., Van Hooren, S., Moonen, X., & Stams, G. J. (2019). Effects of Music Interventions on Stress-Related Outcomes: A Systematic Review and Two Meta-Analyses. Health psychology review, 1-62. Deze is gratis verkrijgbaar via deze link

  • Schweizer, C., Knorth, E.J., Van Yperen, T.A., & Spreen, M. (2019): Consensus-based typical elements of art therapy with children with autism spectrum disorders. International Journal of Art Therapy. DOI: 10.1080/17454832.2019.1632364

 
   
 

Colofon
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK)
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nlwww.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens