29 april 2019
 
 
  Website kleinebeurslimburg.nl online  
 
 

Op donderdag 4 april 2019 is de website www.kleinebeurslimburg.nl online gegaan. Met behulp van deze website kunnen burgers die in armoede leven en/of schulden hebben eenvoudig nagaan welke goedkope uitjes, winkels en financiële hulporganisaties er in de buurt aanwezig zijn, op welke afstand deze zich bevinden en wat zij te bieden hebben.

De website is het resultaat van een pilot van De Pijler van Burgerkracht Limburg, in samenwerking met de gemeenten Maastricht, Roermond, en Weert. Het doel is, om de website uit te breiden met voorzieningen in alle Limburgse gemeenten. De mogelijkheden en haalbaarheid van een ‘provinciale uitrol’ worden momenteel onderzocht.

 
 
       
           
       
    Inspiratiesessie ‘Duurzame inzetbaarheid medewerkers in relatie tot Positieve Gezondheid’     Uitnodiging Pijlerlezing ‘Vertrouwen loont! ...?’, op dinsdag 21 mei 2019    
       
   

Op welke wijze kun je Positieve Gezondheid inzetten bij het streven om medewerkers betrokken en gemotiveerd aan je instelling/bedrijf te binden? Hoe kunnen de doelstellingen van de organisatie complementair zijn aan de persoonlijke doelen van de medewerkers en hoe kun je inzetten op hun duurzame inzetbaarheid?

   

De wereld van sociale zekerheid is veelal gebaseerd op controle, ingegeven vanuit wantrouwen: we willen de beschikbare hulp immers zo eerlijk mogelijk verdelen. Op de een of andere manier zit er bij ons ingeklonken dat bijna iedereen die een uitkering aanvraagt, een potentiele nietsnut of fraudeur is.

   
       
    Lees verder     Lees verder    
       
       
           
       
    Positieve Gezondheid: Trainers aan het woord!     Hofjeswonen: zelf je woonbehoefte invullen    
       
   

Eind februari 2019 zwaaide de tweede lichting trainers voor de workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ af. Maar liefst 13 mensen zijn in een aantal trainingsochtenden toegerust om in Limburg deze workshops te gaan geven. Onder hen ook Leon Hermans, die we vroegen om aan de hand van een aantal vragen iets te schrijven over zijn ervaringen.

   

Hofjeswonen - wonen in een huis aan een hofje - is de woonvorm, waar vooral mensen met een niet-westerse culturele achtergrond boven 45 jaar zich happy voelen. Dat blijkt uit een eerder onderzoek naar de behoefte onder hen aan alternatieve woonvormen.

   
       
    Lees verder     Lees verder    
       
 
 
       
 
 
 

Colofon

Burgerkracht@ctueel is de e-nieuwsbrief van Burgerkracht Limburg.

U ontvangt deze e-nieuwsbrief omdat uzelf of iemand anders u daarvoor heeft aangemeld.
- Wilt u zich AANmelden voor Burgerkracht@ctueel, klik dan hier.
- Wilt u zich AFmelden voor Burgerkracht@ctueel, klik dan hier.

Voor méér informatie kunt u contact opnemen met Geert Görtz, adviseur van Burgerkracht Limburg.
E-mail: geertgortz@burgerkrachtlimburg.nl

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hanteren wij een privacyreglement, waarin is beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken én met welk doel.
Lees hier ons privacyreglement