logo
 
  Nieuwsbrief  
  Februari 2019  
  jaargang 9, nummer 2  
 
 
 
arrow Meer aandacht voor vervangende zorg bij mantelzorg  
arrow ‘Vrienden en buren zijn niet geschikt om voor je te zorgen’  
arrow Positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers  
arrow Intensieve mantelzorgers ervaren lagere kwaliteit van leven  
arrow 'Onduidelijkheid over eigen bijdrage Wmo'  
arrow Dementiezorg voor Elkaar  
arrow Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?  
arrow Veel meer mantelzorgers: ook Iris (12) zorgt voor zusje  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
24 | 02 | 2019
Meer aandacht voor vervangende zorg bij mantelzorg

Voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp wordt aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg. Zij gaat zich inzetten om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar en bekend te maken voor mantelzorgers.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
‘Vrienden en buren zijn niet geschikt om voor je te zorgen’

‘De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek is dat niet-familie niet geschikt is voor praktische steun en zware lichamelijke zorg’, zegt socioloog Nina Conkova. 24 januari promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  ‘Voor emotionele steun, zoals advies of als je je hart wil luchten, zijn vrienden heel geschikt.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
Positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers

De zorg die mantelzorgers en vrijwilligers geven, is informele zorg. Het kabinet wil dat gemeenten en zorgprofessionals bij zorg en ondersteuning meer letten op de mogelijkheden voor informele zorg.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
Intensieve mantelzorgers ervaren lagere kwaliteit van leven

Ruim een kwart van de Nederlanders die meer dan 12 uur per week werkt, combineert deze baan met het verlenen van mantelzorg. Dat zijn in totaal ongeveer twee miljoen Nederlanders. 70 procent vindt dat ze hun baan goed kunnen combineren met de mantelzorg die ze verlenen. Toch zijn er ook zorgen.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
'Onduidelijkheid over eigen bijdrage Wmo'

Bij veel mensen is onduidelijkheid over de eigen bijdrage die ze moeten betalen als zij gebruik maken van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat meldt de Nationale Ombudsman, die hierover sinds enkele weken klachten en signalen ontvangt.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
Dementiezorg voor Elkaar

Het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ is, in het kader van het Deltaplan Dementie, ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans.
Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

Dit plan steunt op drie pijlers:

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
Welke regels gelden er voor de bouw van een mantelzorgwoning?

U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig.  Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn. 

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2019
Veel meer mantelzorgers: ook Iris (12) zorgt voor zusje

Het aantal mantelzorgers in Limburg is flink gegroeid. In 2016 zijn er de helft meer dan in 2008. Ook steeds meer jongeren dragen zorg voor een ander. Dat blijkt uit cijfers van GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg-Noord. Die zijn gebaseerd op gegevens van Limburgers die mee hebben gedaan aan een vragenlijst, ook wel de gezondheidsmonitor genoemd.  

  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in een adressenbestand van Platform Mantelzorg Limburg staat opgenomen. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.
Als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief dan kunt u zich hier afmelden.
 
Mogelijk heeft u deze nieuwsbrief van een van onze abonnees ontvangen. Wilt u onze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks ontvangen? Meld u dan nu hier aan.
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens