logo
 
  Nieuwsbrief  
  Januari 2019  
  jaargang 9, nummer 1  
 
 
 
arrow Mantelzorgers met migrantenachtergrond ondersteunen  
arrow Schaf mantelzorgboete af voor álle AOW’ers  
arrow Breng beweging in je dag : makkelijker dan je denkt!  
arrow Financiële gevolgen van mantelzorgen (factsheet)  
arrow Vrijwillige inzet; meer vraag dan aanbod  
arrow Meer aandacht voor combinatie mantelzorg en studie  
arrow Waar liggen kansen en knelpunten voor gemeenten als het gaat om respijtzorg?  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
29 | 01 | 2019
Mantelzorgers met migrantenachtergrond ondersteunen

Met het ouder worden van de eerste generatie migranten, neemt het aantal migrantenmantelzorgers de komende jaren sterk toe. Hoe kun je deze groep tijdig bereiken en ondersteunen? Hoe doen andere professionals dit? Waar moet je rekening mee houden? 

  photo
lees meer purplearrow
 
29 | 01 | 2019
Schaf mantelzorgboete af voor álle AOW’ers

Ook mensen met een onvolledige AOW moeten bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. In een gezamenlijke oproep pleiten Mezzo, KBO-PCOB, NOOM, LCR, SMN en IOT hiervoor. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid.

  photo
lees meer purplearrow
 
29 | 01 | 2019
Breng beweging in je dag : makkelijker dan je denkt!

Veel thuiswonende ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt. Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Vanuit de praktijk weten we dat samenwerking tussen professionals belangrijk is om ouderen te activeren en bewegen te stimuleren.

  photo
lees meer purplearrow
 
29 | 01 | 2019
Financiële gevolgen van mantelzorgen (factsheet)

Zorg jij langdurig en intensief voor een familielid of vriend met een beperking of ziekte? Dan ben je mantelzorger. Zorgen voor een ander kan financiële consequenties hebben.
Uit onderzoek dat het Nibud in samenwerking met MantelzorgNL (voorheen Mezzo) heeft uitgevoerd blijkt dat reis-en parkeerkosten alsmede inkomstenderving de grootste kostenposten zijn.

  photo
lees meer purplearrow
 
29 | 01 | 2019
Vrijwillige inzet; meer vraag dan aanbod

De vraag naar vrijwillige inzet is de afgelopen jaren toegenomen. Meer dan organisaties voor vrijwillige inzet kunnen bieden. Ook voelt een vijfde van de ondervraagde zorgvrijwilligers zich overvraagd. Zo blijkt uit onderzoek van het programma Vrijwillig Dichtbij, genaamd 'Aan de andere kant van de schutting'.

  photo
lees meer purplearrow
 
29 | 01 | 2019
Meer aandacht voor combinatie mantelzorg en studie

Er komt extra ondersteuning voor studenten die hun studie combineren met mantelzorg.
Dit staat in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn van OCW, studentenbonden, onderwijskoepels, Expertisecentrum Handicap + Studie.

  photo
lees meer purplearrow
 
29 | 01 | 2019
Waar liggen kansen en knelpunten voor gemeenten als het gaat om respijtzorg?

Is de uitdaging in jouw gemeente om de respijtvoorziening (vervanging van mantelzorg) goed te benutten? Of lukt het niet om het aanbod beter bekend te maken? Wij horen het graag.

  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in een adressenbestand van Platform Mantelzorg Limburg staat opgenomen. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.
Als u geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief dan kunt u zich hier afmelden.
 
Mogelijk heeft u deze nieuwsbrief van een van onze abonnees ontvangen. Wilt u onze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks ontvangen? Meld u dan nu hier aan.
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens