Open avond Master Vaktherapie
 

De eerste open avond van de Master Vaktherapie was drukbezocht. Informatie werd gegeven over hoe de master wordt vormgegeven per 1 september 2019, hoe je je kunt verdiepen in je eigen vaktherapeutische discipline en tegelijkertijd leert hoe je je eigen vakgebied onderbouwd voor het voetlicht kunt brengen bij anderen. Ook vertelden enkele alumni enthousiast over hun ervaringen en wat de master hen heeft opgeleverd. Heb je deze open avond gemist? Geen probleem, want 13 maart 2019 is de volgende open avond. 

Meer informatie over de Master Vaktherapie
 
 
Terugblik symposium en oratie
prof. dr. Susan van Hooren
 
 
 
   
 
 

Op vrijdag 5 oktober jl. sprak prof. dr. Susan van Hooren haar oratie uit bij de Open Universiteit. Zij is nu geïnstalleerd als eerste hoogleraar Vaktherapie in Nederland. Bijgaand een aantal sfeerbeelden van deze prachtige dag. 

Klik hiernaast voor een impressie van het ochtendgedeelte. 

 
 
   
 
 
 

Klik hiernaast voor een impressie van het middaggedeelte.

 
   
 
Verlenging project De juiste snaar met muziek
 

Het project De juiste snaar met muziek wordt verlengd tot en met zomer 2019. In dit project richten we ons op onderzoek naar de effectiviteit en meerwaarde van een muziekinterventie en een muziektherapeutische interventie op probleemgedrag, nonverbaal gedrag en kwaliteit van leven bij mensen met dementie wonend in het verpleeghuis. Er is veel behoefte aan dergelijke 'evidence based' non-farmacologische interventies om probleemgedrag bij mensen met dementie te verminderen. De verlenging geeft de mogelijkheid om alle benodigde 171 deelnemers te includeren in de Randomised Controlled Trial via onder ander De Zorggroep, Zuyderland en verpleeghuis Bergweide. Verder zullen de onderzoekers komend jaar vervolg geven aan de uitvoering van diverse disseminatie en valorisatie activiteiten om de muziekinterventie en de muziektherapeutische interventie breed te kunnen inbedden in de praktijk. Een voorbeeld van een geslaagde activiteit van afgelopen jaar is de mede-organisatie van het succesvolle Miracles of Music congres over muziektherapie op 15 november 2018.

Meer informatie over het project
 
 
 
 
Symposia/congressen/workshops
 
 
 
Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp
 

Dit symposium wordt gehouden op 18 januari 2019 bij NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8 te Leeuwarden.
Muziek-, dans-, drama-, beeldende-, spel- en psychomotore therapie helpen kinderen en jongeren met problemen op weg om beter in hun vel te zitten, anders met hun problemen om te gaan, problemen te uiten en te verwerken. De kracht van de ervaring helpt. Maar hoe kunnen we ook laten zien dat het werkt, bijvoorbeeld aan verwijzers en financiers.
Sinds ‘de transitie’ is er veel veranderd in de organisatie en uitvoering van de jeugdhulp. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het belang groter is geworden om het behandelaanbod van beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, speltherapie en PMT beter te gaan onderbouwen en profileren.

Programma en aanmelden
 
 
 
 
Publicaties
 
 
 
  • Haeyen, S. (2018). Art Therapy and Emotion Regulation Problems. Theory and Workbook. London: Sprinter International Publishing.
  • Havsteen-Franklin, D., Haeyen, S., Grant, C., & Karkou, V. (2018). A Systematic Review Using Thematic Synthesis of Arts Therapies Therapeutic Actions and Perceived Benefits in the Treatment of People with a Diagnosis of Cluster B Personality Disorder. The Arts in Psychotherapy. (Lees meer).
  • Heynen, E., Willemars, G., Hooren, S. van (2018). De werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in de gesloten jeugdzorg: de doorontwikkeling van een alliantiemonitor. Tijdschrift voor vaktherapie, 14(4), 40-46.
  • Van Hooren, S. (2018). Vaktherapie: doen wat werkt. Heerlen, Open Universiteit.
  • Verdonschot, M., Berghs, M., Krantz, B., Bootsma, M., Moonen, X. & Van Hooren, S. (2018). De rol van de vaktherapeut in ambulante ggz-behandelteams. Resultaten van het project ‘(Be)Leef in de wijk’. Tijdschrift voor vaktherapie, 14(4), 7-13.
 
   
 
 
 

Alle medewerkers van KenVaK wensen u hele fijne feestdagen en een succesvol, gelukkig, maar vooral gezond 2019 toe!

 

 
   
 

Contact
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nlwww.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens