Reminder: Oratie en gratis symposium
Nog enkele plaatsen vrij!
 

Op vrijdag 5 oktober 2018 houdt prof. dr. Susan van Hooren haar inaugurele rede als eerste hoogleraar Vaktherapie in Nederland. De titel is ‘Vaktherapie: doen wat werkt’.

Voorafgaand vindt een gratis symposium plaats met als titel ‘Van ervaring naar inzicht’. Deelnemers kunnen masterclasses volgen op het gebied van de verschillende vaktherapeutische disciplines. Het middagprogramma bevat onder andere lezingen van prof. dr. Jim van Os,
prof. dr. Xavier Moonen en prof. dr. Giel Hutschemaekers. 

De middag wordt afgesloten met de oratie van Susan om 16.00 uur.
Het symposium en de oratie vinden plaats in de tegenover elkaar gelegen gebouwen van
Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit in Heerlen.

Meer informatie 
Voor meer informatie over het programma en aanmelding kunt u terecht op de conferentiesite: www.ou.nl/symposium-vaktherapie.

Als u de oratie wilt bijwonen, dient u zich daar apart voor aan te melden via www.ou.nl/uitnodiging.

 
   
 
Master of Arts Therapies wordt Master Vaktherapie
 

De Master of Arts Therapies wordt omgedoopt naar Master Vaktherapie. Per september 2019 zal deze NVAO geaccrediteerde masteropleiding starten in Nijmegen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Zoals eerder gemeld in een nieuwsbrief wordt deze master bekostigd door het ministerie van OC&W. Dit betekent dat het collegegeld drastisch gereduceerd wordt, omdat de opleiding tegen wettelijk collegegeld kan worden aangeboden. De opleiding omvat nu 60 ECTS in plaats van voorheen 90 ECTS.

 

Afgestudeerde bachelorstudenten kunnen nu meteen doorstromen, maar moeten wel voor 8 uur per week een werkcontext hebben of een baan als vaktherapeut waarbij opdrachten van de opleiding uitgevoerd kunnen worden.

Foto: leden kernteam master Vaktherapie, vlnr: Suzanne Haeyen, Robert van den Broek en Susan van Hooren

 
Meer info op de website van de HAN
 
 
Publicaties
 
  • Penzes, I., Van Hooren, S., Dokter, D., & Hutschemaekers, G. (2018). How art therapists observe mental health using formal elements in art products: structure and variation as indicators for balance and adaptability. Frontiers in Psychology (lees meer).
  • Schouten, K.A., Van Hooren, S., Knipscheer, J.W., Kleber, R.J., Hutschemaekers, G.J.M. (2018). Trauma-focused art therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder: a pilot study. Journal of trauma & dissociation, aug. 15: 1-17 (lees meer).
 
   
 

Contact
Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Brenda Nieuwenhuizen, management assistente 
T +31 (0)45 400 64 84 | brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl | www.kenvak.nl

 
 
  Powered by Mailmens