Geachte heer, mevrouw,

Wij nodigen u graag uit op vrijdag 20 april 2018 om deel te nemen aan het symposium
“Motorisch leren in sport en revalidatie: wat kunnen we van elkaar leren?" en de openbare verdediging van het proefschrift van Drs. Melanie Kleynen.

Inhoud
Het leren en verbeteren van motorische vaardigheden is een belangrijk onderwerp binnen de
sport en de revalidatie. Tijdens dit symposium zullen experts vanuit diverse disciplines (o.a. fysiotherapie, ergotherapie, bewegingswetenschappen, (sport)psychologie) spreken over motorisch leren bij verschillende doelgroepen (o.a. mensen met een beroerte, de ziekte van Parkinson en kinderen). Theoretische achtergrond alsook concrete opties om motorisch leren te stimuleren in de praktijk zullen aan bod komen. Daarbij kijken sprekers over de grenzen van een diagnose heen. Welke kennis en resultaten kunnen wij vertalen van de ene naar de andere doelgroep? De ervaring leert dat er veel van elkaar te leren valt! (NB. De presentaties zullen gedeeltelijk in het Engels en in het Nederlands worden gegeven.)

Aansluitend aan het symposium verdedigt Drs. Melanie Kleynen haar proefschrift “Perspectives
on Theory and Application of Implicit and Explicit Motor Learning in Neurological Rehabilitation
“ waarvoor u eveneens van harte bent uitgenodigd.

Voor wie?
Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, bewegingsagogen en andere zorgprofessionals, evenals onderzoekers en docenten die geïnteresseerd zijn in het aanleren en
verbeteren van bewegingen, de theorie en praktijk van motorisch leren, revalidatie en (sport)psychologie.

 
   
 

Programma
09.00 - 09.20 uur              Ontvangst

09.20 - 09.30 uur              Welkom en introductie
                                        Dr. Susy Braun (Lector Voeding, Leefstijl, Bewegen,
                                        Zuyd Hogeschool, NL, dagvoorzitter)

09.30 - 10.00 uur              A general guide to implicit motor learning: What do we really know?
                                        Prof. Rich Masters (University of Waikato, New Zealand)

10.00 - 10.30 uur              Impliciet motorisch leren bij het verbeteren van de loopvaardigheid
                                        bij mensen na een beroerte. Hoe doe je dat? 
                                        Li-Juan Jie, MSc (Zuyd Hogeschool, NL)

10.30 - 11.00 uur              Pauze

11.00 - 11.30 uur              Applying analogies in therapy: Why and How?
                                        Dr. Mark Wilson (University of Exeter, UK)

11.30 - 12.00 uur              Postulated Mechanisms of Skill Transfer Following the CO-OP
                                        Approach in Child and Adult Populations         
                                        Dr. S. McEwen (University of Toronto, Canada)

12.00 - 12.30 uur              External Focus Instructions to Enhance Motor Learning after Stroke:
                                        One-size Fits All?
                                        Elmar Kal, MSc (Heliomare Rehabilitation Centre, Research &
                                        Development, Vrije Universiteit Amsterdam, NL) 

12.30 - 12.45 uur              Afsluiting door Dr. Susy Braun

12.45 - 13.15 uur              Lunch to go

13.15 - 13.45 uur              Wandeling naar de aula van Universiteit Maastricht
                                        (locatie verdediging)

 
14.00-15.00 uur

 Verdediging van het proefschrift 
 getiteld: “Perspectives on Theory
 and Application of Implicit and
 Explicit Motor Learning in
 Neurological Rehabilitation“ door
 Drs. Melanie Kleynen

 Aansluitend vindt er een receptie plaats.
 
 
 
   
 

Inschrijving is gratis, maar verplicht
De toegang voor het symposium is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Daarom verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden om verzekerd te zijn van een plaats. Indien u zich heeft ingeschreven rekenen wij op uw komst. Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn, maak dit dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 9 april 2018 kenbaar bij Prisca Rouwet (prisca.rouwet@zuyd.nl).

Praktische informatie
Het symposium en de verdediging van het proefschrift vinden plaats op verschillende locaties. 

Locatie symposium: Universiteit Maastricht, Faculty of Arts and Social Sciences, Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92 te Maastricht routebeschrijving naar symposium en parkeermogelijkheden

Locatie verdediging: Universiteit Maastricht, aula, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht
route van symposium naar verdediging

U bent vrij deze uitnodiging verder te verspreiden onder geïnteresseerden.


Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Drs. Melanie Kleynen, docent-onderzoeker en promovenda lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen, Zuyd Hogeschool

Dr. Susy Braun, lector Voeding, Leefstijl en Bewegen, Zuyd Hogeschool

Prof. dr. Sandra Beurskens, lector Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Zuyd Hogeschool en hoogleraar Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk, Universiteit Maastricht

Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door:

 
   
 
Contact
Secretariaat: Prisca Rouwet  | E prisca.rouwet@zuyd.nl
www.M-I-N-D.org
 
 
 
  Powered by Mailmens