logo
 
  Nieuwsbrief  
  Augustus 2017  
  jaargang 7, nummer 6  
 
 
 
arrow Waar is een ELV-bed  
arrow Spoedzorg: wettelijke regelingen + praktijkervaring  
arrow Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg  
arrow Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht  
arrow Routekaart vernieuwing cliëntenparticipatie  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
01 | 08 | 2017
Waar is een ELV-bed

Veertig procent van de huisartsen die meededen aan de enquête over de ELV-bedden [Eerste Lijns Verblijf- bedden] kon geen beschikbaar bed vinden als ze dat nodig hadden. Op alle mogelijke manieren wil de LHV [Landelijke Huisartsen Vereniging] de zorgverzekeraars en het ministerie ervan doordringen dat er meer ELV-bedden in de buurt nodig zijn zodat deze thuiswonende patiënten niet onnodig in het ziekenhuis terecht komen. 

  photo
lees meer purplearrow
 
04 | 08 | 2017
Spoedzorg: wettelijke regelingen + praktijkervaring

De verschillende wetten
In een crisissituatie bij de cliënt of de mantelzorger zelf kan spoedhulp nodig zijn. Bij spoedzorg of crisisopvang is er een hulpvraag waarop binnen 24 tot 48 uur moet worden gehandeld. Het gaat bij spoedzorg om situaties waarin bijvoorbeeld iemand niet thuis verzorgd kan worden vanwege een onverwachte, ingrijpende gebeurtenis.

  photo
lees meer purplearrow
 
01 | 08 | 2017
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg?
Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is.
Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg.

  photo
lees meer purplearrow
 
04 | 08 | 2017
Sociale gevolgen van ziekte en handicap onderbelicht

De zorg en ondersteuning richt zich te weinig op sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Meer dan de helft (58%) van hen geeft hun kwaliteit van leven een 6 of lager.
Dit blijkt uit landelijk onderzoek met uitkomsten van ruim 27.000 deelnemers.

  photo
lees meer purplearrow
 
04 | 08 | 2017
Routekaart vernieuwing cliëntenparticipatie

Als gemeente heeft u sinds de transities te maken met een bredere en nog meer diverse groep cliënten. Om ook voor hen passend beleid te maken is het handig als u in direct contact staat met inwoners, zeker met doelgroepen die nieuw voor u zijn. Essentieel zijn vormen van contact om beter aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van bijvoorbeeld jongeren of inwoners met een verstandelijke beperking.

  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg

Verandert binnenkort uw email-adres? Geef het aan ons door......

 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens