ROTTERDAM GAAT VOOR POSITIEF GEDRAG!
   
 

  

Geachte PBS in de wijk - betrokkene,

U ontvangt deze mail met PBS-nieuws omdat u betrokken bent bij PBS in de wijk in Rotterdam.  De volgende onderwerpen staan in deze eerste nieuwsbrief centraal.

 • Met PBS naar een positieve wijk: doel van de aanpak
 • Doen wat werkt!
 • Participerende wijken, organisaties en scholen
 • Waarden en gedragsverwachtingen in de wijk
 • Deel je succes!
 • Werkvorm: stimuleer positief gedrag tijdens Pasen
 • Top idee voor een kosteloze beloning van de Agnesschool
 • Filmpje dat de invloed van complimenten illustreert
 • Onderzoek naar het belang van positief model staan

Met PBS naar een positieve wijk: doel van de aanpak

PBS in de wijk is een UNIEK project in Nederland dat door de Gemeente Rotterdam mogelijk wordt gemaakt. Het heeft als doel om met concrete handvatten en vanuit gezamenlijke waarden een duurzaam, positief wijkklimaat neer te zetten, waarbinnen:

 • positief gedrag van kinderen en jongeren wordt benadrukt en het heel helder is voor kinderen en jeugdigen, wat er qua gedrag van hen wordt verwacht.
 • mensen en organisaties elkaar kennen, elkaar positief aanspreken, nauw samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kinderen en jongeren in de wijk.

Immers: ‘it takes a village to raise a child’. Om de kinderen en jongeren in Rotterdam kansrijk te laten opgroeien, hebben we elkaar hard nodig!

Doen wat werkt!

Op basis van de werkzame elementen van de effectieve onderwijsaanpak School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) werkt het Kenniscentrum SWPBS Nederland samen met de Gemeente Rotterdam en PBScoach Angelique Ruijs aan een aanpak die geschikt is om op wijkniveau in te zetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de partners waar het om gaat: de scholen en organisaties die zich dagelijks met veel passie inzetten voor jeugd.

Participerende wijken, scholen en organisaties

In Rotterdam zijn de volgende wijken, scholen en organisaties momenteel hard bezig om PBS te implementeren:

 • Feijenoord: de Agnesschool, buurthuis CJV Feijenoord, speeltuin de Feijenoordse Middenstip, Monteiro Gym, jongerencoaches van Dock
 • Crooswijk: basisschool Noen, Dock, opvoedwinkel Twinkeltje, CJG en woningcorporatie Havensteder
 • Bloemhof: Theresiaschool, speeltuin de Klimroos en Dock

Gedragsverwachtingen in de wijk

Hieronder volgt een overzicht van de waarden en gedragsverwachtingen die per wijk door de deelnemers zijn gekozen om positief richting te geven aan gedrag.

 

 Deel je succes!

 • In Feijenoord heeft een wijkwandeling voor ouders plaatsgevonden. Leuk dat er naast ouders ook een aantal bewoners met ons meegewandeld zijn!
 • In Crooswijk en in Bloemhof zijn de wijkbrede gedragsverwachtingen voor de wijk geformuleerd
 • De schoolteams van de Theresiaschool en van basisschool Noen hebben “ja” gezegd tegen PBS op school. Zij zijn enthousiast en zien een belangrijke meerwaarde in samenwerking met de andere deelnemende organisaties in de wijk: zoveel mogelijk dezelfde positieve taal spreken naar de kinderen in de wijk.

Werkvorm: stimuleer positief gedrag tijdens Pasen

Laat de kinderen in de wijk een paasei inkleuren zodra ze een compliment hebben ontvangen of gegeven. Het aantal gegeven complimenten wordt dan voor iedereen zichtbaar. Lukt het om voor de Pasen alle eieren ingekleurd te krijgen?

Klik hier voor de paaswerkvorm

 

Top idee voor een kosteloze beloning

Bent u op zoek naar ideeën voor kosteloze beloningen voor de kinderen? Op de Agnesschool in Feijenoord mogen leerlingen een berichtje schrijven in de nieuwsbrief aan ouders. Een win-win situatie, want het kind oefent meteen zijn creatieve schrijfvaardigheden!

Filmpje dat de invloed van complimenten illustreert

Dit filmpje laat de invloed zien van positieve bekrachtiging en het uitspreken van vertrouwen op de sfeer in een groep (voetbalteam en ouders). Kijk hier op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Rt4G07U6c6U

Onderzoek naar belang van positief model staan

In dit promotieonderzoek van Marloes Hendrickx wordt aangetoond dat het gedrag van de leerkracht een belangrijke invloed heeft op de relaties tussen klasgenoten. Is de leerkracht voornamelijk positief, dan laten kinderen pro-sociaal gedrag zien, vinden zij elkaar aardig en is er weinig hiërarchie in de klas. Meer weten? Kijk op https://www.nro.nl/leerkrachtgedrag-als-model-positieve-relaties-basisschoolkinden/

 
           
 
 
  Twitter   Facebook   LinkedIn    
www.swpbs.nl
 
  CONTACT AFMELDEN  
 
  PI Research
Postbus 366
1115 ZH Duivendrecht
Telefoon: (020) 650 15 01
E-mail: info@piresearch.nl
 
www.piresearch.nl
U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u in een adressenbestand van PI Research bent opgenomen.
Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich hier .
 
 
 
Powered by Mailmens