logo
 
  Nieuwsbrief  
  Februari 2017  
  jaargang 7, nummer 2  
 
 
 
arrow Wmo of Wlz? Tabel maatwerkvoorzieningen geeft uitsluitsel  
arrow Handreiking van VNG en Movisie over onafhankelijke cliëntondersteuning  
arrow Behoud de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor uzelf  
arrow Positieve Gezondheid, een nieuwe trend?  
arrow Wie maakt het verschil? Inauguratie Alice de Boer  
arrow Mantelzorger zoekt u hulp?  
arrow Reminders: “In gesprek over mantelzorg” en “Versterk de samenwerking met mantelzorgers”  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
20 | 02 | 2017
Wmo of Wlz? Tabel maatwerkvoorzieningen geeft uitsluitsel

Ook cliënten met een Wlz-indicatie (vooral thuiswonend maar ook intramuraal) kunnen in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen (rolstoel, regiotaxi e.d.) op grond van de Wmo, dus via de gemeente. Maar wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz?

  photo
lees meer purplearrow
 
20 | 02 | 2017
Handreiking van VNG en Movisie over onafhankelijke cliëntondersteuning

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Daarom hebben de VNG en Movisie een handreiking opgesteld.
De handreiking biedt concrete handvaten om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten.

  photo
lees meer purplearrow
 
20 | 02 | 2017
Behoud de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor uzelf

Bent u mantelzorger? Dan loopt u een verhoogd risico op overbelasting. Met de online zelfhulp Mantelzorg leert u somberheidsklachten en overbelasting te herkennen en aan te pakken. In de zelfhulpmodule leer je om op eigen kracht weer balans te vinden in het zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2017
Positieve Gezondheid, een nieuwe trend?

Maak zorg passend voor cliënt en mantelzorgers en niet andersom.
Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven'. Dat is het nieuwe concept van gezondheid dat Machteld Huber publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal en dat zelfs de omslag haalde.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2017
Wie maakt het verschil? Inauguratie Alice de Boer

“Wie kunnen eraan bijdragen dat de sociale ongelijkheid in de informele hulp kleiner wordt? Anders gezegd: wie maakt het verschil?”

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2017
Mantelzorger zoekt u hulp?

Ga naar het steunpunt Mantelzorg bij u in de buurt. De steunpunten Mantelzorg bieden persoonlijke hulp en ondersteuning aan u als mantelzorger.
Door de hele provincie zijn deze steunpunten te vinden.

  photo
lees meer purplearrow
 
24 | 02 | 2017
Reminders: “In gesprek over mantelzorg” en “Versterk de samenwerking met mantelzorgers”

Prikkelende kennisvragen, stellingen en casussen over mantelzorg voor professionals in de wijk.
Het spel In gesprek over mantelzorg is speciaal ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals in wijken, buurten en dorpen. Maar u kunt het spel ook in het onderwijs inzetten om de discussie over mantelzorg op gang te helpen.

  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens