MAART 2016
 
 
 
 
 
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
 
 
 
 
 
   
 

Al meer dan 25 jaar gidsen Huub Frencken en Peter Scholl inmiddels hun opdrachtgevers door het land van architectuur en bouwen. In al die jaren heeft ons bureau een gestage groei doorgemaakt, niet alleen in personele omvang maar ook in de manier van werken, de wijze van aanpak en natuurlijk de aard van de projecten. Zo hebben we ons ontwikkeld van een tweemans bureau met bescheiden opdrachten tot een middelgroot bureau dat in Nederland en België bekend is vanwege zijn specifieke en persoonlijke aanpak en dat inmiddels een omvangrijk oeuvre op zijn naam heeft staan. Die ontwikkeling is natuurlijk niet vanzelf gegaan. Daarvoor hadden we opdrachtgevers nodig die ons hun vertrouwen schonken en die het ons mogelijk maakten onze ervaring en kennis met elk project weer verder op te bouwen en uit te breiden. Tegenover dat vertrouwen stelden wij onze kennis, ervaring en een innovatieve kijk op de opgave. Vernieuwing is namelijk steeds het sleutelwoord geweest binnen ons bureau. Bij al onze projecten en opdrachten hebben we steeds weer naar nieuwe ideeën en mogelijkheden gezocht om zo de beste aanpak en de meest optimale oplossing te genereren.

Zo hebben we in 1998 de Vernieuwingsprijs (destijds uitgeloofd door het Ministerie van OC&W en ICS) gewonnen met ons ontwerp voor Kindercluster Voorn in Leidsche Rijn. Dat was destijds een van de eerste ontwerpen in Nederland waarbij uitgekiende mogelijkheden tot samenwerking binnen het concept van de brede school mogelijk werd gemaakt. Dit ontwerp heeft aan de basis gestaan van zeer veel brede scholen en kinderclusters in Nederland en is zelfs onlangs in Duitsland gepubliceerd als een van de schoolvoorbeelden voor onderwijsgebouwen. Daarmee heeft ons bureau aan de wieg gestaan van de onderwijsvernieuwing in Nederland. Zo hebben we in 2013 de Scholenbouwprijs gewonnen met ons ontwerp voor het Kinder Expertise Centrum Atlent te ’s Hertogenbosch: een gebouw dat op een vernieuwende wijze plek biedt aan de Mytylschool en het kinderziekenhuis, een gebouw dat kinderen uitdaagt en ze leert een volwaardige plek in de maatschappij in te nemen. Die vernieuwende aanpak is niet alleen op onze projecten toegepast maar ook op onze eigen bedrijfsvoering. Zo hebben we goede contacten met het onderwijsveld en bieden we al meer dan 25 jaar stageplekken aan studenten van MTS, HTS, Academie van Bouwkunst en TU. Daarbij zoeken we de dialoog door deel te nemen in werkveldpanels en discussies. Dit heeft er in geresulteerd dat we in 2012 door Fundeon tot beste Leerbedrijf van Nederland (Bol4) zijn uitgeroepen.

We hebben de afgelopen jaren de vernieuwingen door middel van het 3D-tekenen en het werken met Bouw Informatie Modellen (BIM) zeer sterk doorgevoerd en we mogen stellen dat we op deze gebieden koploper zijn. Op dit moment werken we vanaf de programmafase tot en met de uitvoering en de oplevering met een BIM en onderzoeken we de volgende stappen op het gebied van gebouwbeheer, kostenbeheersing in het licht van Total Cost of Ownership en natuurlijk duurzaamheid en energiezuinigheid. Dat zijn aspecten van ons vak waar de ontwikkelingen zeer snel gaan en waarbij we ook weer vooraan staan in het ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Thans dient zich echter een vernieuwing aan van een geheel andere categorie. Huub en Peter hebben besloten om in de komende jaren te werken aan de bestendige en duurzame continuering van Frencken Scholl Architecten en een van de belangrijkste stappen daarvoor is een aantal weken geleden gezet. Toen is er namelijk een overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat Rosanne Jansen en Monique Vroomen op 1 januari 2020 mede-eigenaar gaan worden. Dat houdt ook in dat zij het bureau straks gaan overnemen en continueren. Rosanne en Monique zijn voor de meeste van onze opdrachtgever en relaties geen onbekenden, zij hebben immers in de afgelopen jaren aan veel van onze projecten gewerkt en hebben zich daarmee ook het DNA van ons bureau eigen gemaakt. Huub en Peter hebben gekozen voor deze twee vrouwen omdat ze in de afgelopen jaren bewezen hebben op een zelfde enthousiaste en vernieuwende wijze aan projecten te kunnen en willen werken. Twee vrouwen die de ambitie hebben om nieuwe en vooral ook vernieuwende stappen te zetten en die het ten volle verdienen om vanaf nu ook úw gids te worden in het mooie land van bouwen en architectuur. Zij gaan dat niet alleen doen; ons team van ervaren specialisten zal hun daarin blijven bijstaan en zo zorgdragen voor een brede basis met veel kennis en ervaring binnen ons bureau. Voor de komende vier jaren staat er een marsroute op de agenda waarbij geleidelijk aan steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij Rosanne en Monique worden neergelegd. Zo blijft onze vertrouwde aanpak de basis voor onze relatie met onze opdrachtgevers en partners en krijgen zij de gelegenheid zich goed in te werken in hun nieuwe verantwoordelijkheden. Met zijn vieren gaan wij de komende jaren hard aan de slag om zo een goed fundament te leggen onder Frencken Scholl Architecten 2.0

 
   
 
   
 
 
 
 
     
     
 
  FRENCKEN|SCHOLL ARCHITECTEN  Heugemerweg 11 6221 GD Maastricht
Tel 043 350 29 40  info@frenckenscholl.nl
 
 
 
  U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u in een adressenbestand van FRENCKEN|SCHOLL staat opgenomen. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief dan kunt u zich hier afmelden. Meer uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.frenckenscholl.nl  
 
 
Powered by Mailmens