logo
 
  Nieuwsbrief  
  September 2015  
  jaargang 5, nummer 6  
 
 
 
arrow Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen  
arrow Mantelzorgers hebben recht op urgentieregeling sociale huurwoning  
arrow Doet u mee aan de pilot ‘Goed Samenspel’?  
arrow Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk  
arrow Hoe brengt u de behoefte van mantelzorgers aan waardering in kaart  
arrow Ga goed voorbereid het gesprek met een professional aan  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
10 | 09 | 2015
Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar? en laat het weten.
Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente? Dan horen we ook graag van u.

  photo
lees meer purplearrow
 
10 | 09 | 2015
Mantelzorgers hebben recht op urgentieregeling sociale huurwoning

Sinds 1 juli 2015 komen mantelzorgers en zorgvragers sneller in aanmerking voor een sociale huurwoning. De nieuwe Huisvestingswet maakt het verplicht dat zij tot de urgentiecategorie behoren wanneer een gemeente een urgentieregeling opstelt.
Wat moet u doen:

  photo
lees meer purplearrow
 
10 | 09 | 2015
Doet u mee aan de pilot ‘Goed Samenspel’?

Wilt u een belangrijke rol spelen in het verbinden van formele en informele zorg? Dan biedt de pilot ‘Goed Samenspel’ met de praktische Werkwijzer van Mezzo u concrete handvatten. De pilot is gratis en loopt van september t/m december. Er is plek voor tien organisaties.
Waarom een pilot ‘Goed Samenspel’?

  photo
lees meer purplearrow
 
10 | 09 | 2015
Integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk

Het ‘Kennisdossier integrale zorg en ondersteuning in buurt en wijk’ is een interactieve infographic die aan de hand van 4 informatiekaarten achtergrondinformatie en relevante ontwikkelingen over de zorgtransities schetst.
Het kennisdossier is bedoeld voor zorgverleners, wijkprofessionals, gemeenten, maar ook voor Wmo-raden en onderwijsdoeleinden.

  photo
lees meer purplearrow
 
10 | 09 | 2015
Hoe brengt u de behoefte van mantelzorgers aan waardering in kaart

Handreiking waardering van mantelzorgers

Deze notitie is bedoeld om gemeenten te inspireren en te faciliteren bij het maken van lokaal mantelzorgwaarderingsbeleid.
De handreiking bevat daarnaast diverse voorbeelden van gemeenten die hier inmiddels invulling aan geven.

 

  photo
lees meer purplearrow
 
10 | 09 | 2015
Ga goed voorbereid het gesprek met een professional aan

Heeft u binnenkort een gesprek met zorgverlener, wijkverpleegkundige of komt het keukentafelgesprek eraan?
Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden beperkingen ervaren én mantelzorgers. Het is een landelijke initiatief van Patiëntenfederatie NPCF in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland (Huis voor de Zorg) en Ouderenkoepel CSO.

  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens