FEBRUARY 2015
 
 
 
 
 
 
 
HET INTEGRALE KINDCENTRUM
 
 
 
 
 
   
 

De verwachting is dat de basisschool en de kinderopvang zoals we die nu kennen als afzonderlijke instellingen in de toekomst spoedig verdwijnt. De huidige tendens wijst al in die richting. Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisonderwijs zullen de komende jaren steeds dichter naar elkaar toe groeien. Spelen, ontwikkelen en leren wordt als één arrangement gezien. Achterliggend idee van de integrale kindcentra (IKC) is de betere begeleiding van het kind. Door de organisaties te bundelen zal de benadering van het kind niet eenzijdig vanuit het onderwijsperspectief zijn of nadrukkelijk vanuit de vrije tijd en de ontwikkelingsoptiek. Juist de samenhang daartussen kan sterker worden in het IKC. Het gebouw is een voorziening waarin de functies niet alleen onder één dak zijn gecombineerd, maar waar ook van elkaars nabijheid wordt geprofiteerd. De opvang is helemaal geïntegreerd met het onderwijs.

 
   
 
   
 
 
 
 
   
 
 
IKC Hoftuyn en Daltonschool de Leeuwerik, Leiderdorp.

Aan het einde van de Vronkenlaan in Leiderdorp liggen drie organische vormen, die met luchtbruggen zijn verbonden in een parkachtige omgeving en prachtig geïntegreerd in de wijk. Het is het nieuwe gebouw van de Daltonschool De Leeuwerik en Kindcentrum Hoftuyn, die door een sportzaal in het midden verbonden zijn. Het geheel is duidelijk meer dan de som van de delen. De moeite van een bezoek waard! (Uit Schooldomein januari 2015, tekst door Sibo Arbeek)

 
   
 
 
 
MEER LEZEN?
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
IKC Plaza Loovelden, Huissen

Een krachtig voorzieningencentrum als levendig hart van de buurt.

 
   
 
 
 
MEER ZIEN?
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
IKC Oda,Maastricht

Van gangenschool tot soepel IKC.

 
   
 
 
 
MEER WETEN?
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
IKC de Hoven, Rosmalen

Een school zonder lokalen.

Frencken Scholl architecten heeft in nauw overleg met de toekomstige gebruikers het kindcentrum zo ontworpen dat integraal gebruik mogelijk is. Aan het gebouw ligt een vernieuwend ruimtelijk-organisatorisch idee ten grondslag: het leerlandschap. Bij het leerlandschap zijn geen lokalen of werkkamers, maar zijn zones gemaakt die in elkaar overvloeien. Dat klínkt niet alleen poëtisch, het ís ook poëtisch. Wie dit gebouw voor het eerst binnenkomt zal verbaast zijn over de afwezigheid van lokalen. Kindcentrum De Hoven is niet gebouwd voor het  traditionele zit-en luister onderwijs met tafels in de busopstelling in lokalen. Het is wel gericht op nieuw onderwijs, waarbij kinderen veel meer dan voorheen onder begeleiding van leerkrachten individuele leertrajecten volgen.

 
   
 
 
 
MEER WETEN?
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
  FRENCKEN|SCHOLL ARCHITECTEN  Heugemerweg 11 6221 GD Maastricht
Tel 043 350 29 40  info@frenckenscholl.nl
 
 
 
  U heeft deze nieuwsbrief ontvangen omdat u in een adressenbestand van FRENCKEN|SCHOLL staat opgenomen. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief dan kunt u zich hier afmelden. Meer uitgebreide informatie vindt u op onze website: www.frenckenscholl.nl  
 
 
Powered by Mailmens