logo
 
  Nieuwsbrief  
  Mei 2014  
  jaargang 4, nummer 3  
 
 
 
arrow Afzien van de “MANTELZORG-BOETE”  
arrow Themabijeenkomst “Waarde-volle mantelzorg binnen zorginstellingen”  
arrow Gebruik van sociale media door mantelzorgers  
arrow In welke Limburgse gemeente wordt dit jaar de mantelzorgboom geplant?  
arrow Mezzo selectie : Beter zicht op Mantelzorgers  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
27 | 05 | 2014
Afzien van de “MANTELZORG-BOETE”

Vanaf 1 juli 2015 geldt: Als een AOW’er gaat samenwonen met zijn kind ontvangt hij of zij aanzienlijk minder pensioenuitkering van de overheid. Het betreft hierbij de helft van het minimumloon. Deze wet moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Het Platform Mantelzorg Limburg (PML) vindt deze wet zeer onrechtvaardig voor mantelzorgers en hun naasten. Het zet de zorg onnodig onder druk. Mezzo denkt dat besparingen erg zullen tegenvallen.

  photo
lees meer purplearrow
 
27 | 05 | 2014
Themabijeenkomst “Waarde-volle mantelzorg binnen zorginstellingen”

Inspirerende bijeenkomst, door PML, LOC en VIVANTES, op maandag 23 juni over mantelzorg om:
➢ Mantelzorgbeleid binnen instellingen ‘op tafel’ te krijgen.
➢ Het thema mantelzorg op de agenda van het cliëntenraadsoverleg te plaatsen.
➢ Een bijdrage te leveren aan het gesprek tussen cliëntenraden, medewerkers en management over waarde-volle mantelzorg. Is de mantelzorger binnen de zorginstelling zichtbaar?

  photo
lees meer purplearrow
 
27 | 05 | 2014
Gebruik van sociale media door mantelzorgers

Onderzoekers van het Alzheimer Centrum Limburg zijn op zoek naar mantelzorgers die mee willen werken aan een korte enquête over online-hulp. De onderzoekers willen graag weten hoe u internet, apps, online-platforms, online-zorgplatforms en sociale media gebruikt voor het organiseren van zorg en ondersteuning voor uw naaste.

Wie kan meedoen
Mantelzorgers van mensen met dementie

  photo
lees meer purplearrow
 
27 | 05 | 2014
In welke Limburgse gemeente wordt dit jaar de mantelzorgboom geplant?

Voor de derde keer op rij versturen we ook dit jaar de inmiddels bekende QuickScan.
De Wmo-raden/-platforms en de ambtenaren met mantelzorgbeleid in de portefeuille kunnen de QuickScan volgende week per post in hun brievenbus verwachten!

  photo
lees meer purplearrow
 
27 | 05 | 2014
Mezzo selectie : Beter zicht op Mantelzorgers

Mezzo heeft een team van geselecteerde en getrainde vrijwilligers, allen ervaringsdeskundigen: Mezzo Selectie.
Zij presenteren hun persoonlijke verhaal helder en compact.
Wilt u als gemeente, zorgaanbieder, zorgopleider of werkgever antwoord op vragen als: 

  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens