logo
 
  Nieuwsbrief  
  Februari 2013  
  jaargang 3, nummer 1  
 
 
 
arrow "Groeiende stress mantelzorg"  
arrow “Formele zorg moet aansluiten op informele zorg, niet andersom “  
arrow Voor het voetlicht : Peel en Maas  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
14 | 02 | 2013
"Groeiende stress mantelzorg"

Dit was de kop van een krantenartikel gepubliceerd in Dagblad de Limburger van donderdag 27 december 2012.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een onderzoek van Etil naar mantelzorg onder 1141 Nederlanders van 50 jaar en ouder. Het Platform Mantelzorg Limburg wil graag haar oorspronkelijke boodschap nogmaals onder de aandacht brengen.
Om die reden publiceren wij in deze nieuwsbrief de complete tekst zoals geschreven door Geertjan Claessens en goedgekeurd door Nic Hamers, de voorzitter van het Platform Mantelzorg Limburg.

 

Steeds meer mantelzorgers overbelast

(door GeertJan Claessens, Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad)

Het aantal overbelaste mantelzorgers stijgt hard. In zeven jaar groeide die groep met de helft naar 450.000 in 2008, het meest recente cijfer van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In Limburg zijn dertigduizend helpers zo zwaar belast dat ze zelf patiënt dreigen te worden, stelt voorzitter Nic Hamers van het Platform Mantelzorg Limburg. Dat is bijna één op de acht van de 250.0000 mantelzorgers in de provincie. Van die kwart miljoen zijn er een kleine 90.000 meer dan acht uur per dag en langer dan drie maanden in touw.

lees meer purplearrow
 
14 | 02 | 2013
“Formele zorg moet aansluiten op informele zorg, niet andersom “

Meer macht voor de mantelzorger

Op 9 januari j.l. werd in een bomvol Centraal Museum in Utrecht gedebatteerd over prikkelende stellingen en vragen. Dit debat was de aftrap voor een bredere discussie die Mezzo, de Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, in 2013 wil aangaan met gemeenten, zorgaanbieders en met andere partijen over de toekomst van de zorg.

Ten einde:
- die zorg mét elkaar anders organiseren. Niet in 2030 maar vanaf nu. Dat is de levensgrote uitdaging waar gemeenten en zorgaanbieders voor staan. En niet in de laatste plaats de mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

- het onderlinge samenspel rondom de zorgvrager herijken, zodat de zorg vraaggericht wordt, betaalbaar blijft en daardoor meer toekomstbestendig is.

lees meer purplearrow
 
14 | 02 | 2013
Voor het voetlicht : Peel en Maas

Vorig jaar in november werd door het Platform Mantelzorg Limburg voor de eerste keer de eretitel "Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg" toegekend en gemarkeerd door het planten van de Mantelzorgboom.

Tot een van de drie genomineerden hoorde de gemeente Peel en Maas. Samen met het Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas waren ze zelf initiatiefnemer om landelijk een plant tot nationaal symbool voor de Mantelzorg te lanceren.

Behalve dit initiatief onderscheidt Peel en Maas zich door meerdere projecten en 'good practices'. Een daarvan willen we hier belichten : de Mantelzorg Muzieksalon!
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens