logo
 
  Nieuwsbrief  
  November 2012  
  jaargang 2, nummer 6  
 
 
 
arrow Sinds 9 november 2012 staat in Nederweert de eerste Mantelzorgboom  
arrow 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg' 2012 - juryrapport  
arrow “Van zorg naar participatie” - de overgang van de begeleiding naar de Wmo  
arrow Landelijk Symposium: Werken met mantelzorgers vanuit WMO - perspectief  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
22 | 11 | 2012
Sinds 9 november 2012 staat in Nederweert de eerste Mantelzorgboom

Van de lindeboom wordt gezegd dat hij advies, rust en troost kan geven aan mensen die daar open voor staan. Om deze redenen is de lindeboom hét symbool voor goed mantelzorgbeleid.
Op vrijdag 9 november werd deze Mantelzorgboom voor het Raadhuis in de grond gezet door wethouder Maria Frenken-Ras, Coby Kok, lid van het Wmo-platform en vrijwilliger bij het Steunpunt Mantelzorg en Nic Hamers, voorzitter van het PML.

  photo
lees meer purplearrow
 
22 | 11 | 2012
'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg' 2012 - juryrapport

Aan toekenning van de eretitel 'Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg' ging een heel traject vooraf. Het PML nodigde de voorzitters van de Wmo-raden, de vertegenwoordigers in die raden die 'mantelzorg' in de portefeuille hebben en de beleidsmedewerkers van alle Limburgse gemeenten uit deel te nemen aan een quick-scan.

De uitkomsten van de quick-scans zijn door een commmisie getoetst aan de hand van beoordelingscriteria voor goed Wmo- en mantelzorgbeleid.

lees meer purplearrow
 
22 | 11 | 2012
“Van zorg naar participatie” - de overgang van de begeleiding naar de Wmo

In het kader van de aangekondigde decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding naar gemeenten hebben de VNG en de G32 het initiatief genomen om na te denken over de inhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde die gemeenten met hun nieuwe mogelijkheden kunnen realiseren.

Deze notitie beoogt om deze mogelijke meerwaarde te schetsen.

  photo
lees meer purplearrow
 
22 | 11 | 2012
Landelijk Symposium: Werken met mantelzorgers vanuit WMO - perspectief

Anno 2012 worden professionals en mantelzorgers nog afhankelijker van elkaar als gevolg van stelselwijzigingen en (dreigende) bezuinigingen.
Een zinvolle samenwerking zal de kwaliteit van leven van de kwetsbare mens ten goede komen, maar ook de arbeidssatisfactie van de professional zal toenemen. De draagkracht voor alle betrokken mensen dient immers te worden vergroot en tegelijkertijd dient de draaglast te worden verminderd.

Dit symposium focust op versterking van de zorgketen rondom zorgvragers, waarin professionals en mantelzorgers samenwerken vanuit partnership en vertrouwen.

lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens