logo
 
  Nieuwsbrief  
  April 2012  
  jaargang 2, nummer 2  
 
 
 
arrow Antwoord op allerlei vragen rondom dementie  
arrow Korte impressie van de Conferentie: “Begeleiding van Zorg naar Participatie”  
arrow "Goed voor Elkaar"  
arrow ‘Hoe werkt de AWBZ’  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
11 | 04 | 2012
Antwoord op allerlei vragen rondom dementie

Alzheimer Nederland afdeling Westelijke Mijnstreek organiseert op woensdag 19 april 2012 een info-avond in de Protestantse Kerk De Ontmoetingskerk in Geleen.
Vijf deskundigen belichten vanuit het eigen vakgebied hun raakvlak met het thema dementie.
De thema’s zijn:
- mantelzorg,
- huisartsengeneeskunde,
- ouderengeneeskunde,
- zingeving en
- juridische zaken


Nic Hamers, voorzitter van het Platform Mantelzorg Limburg, een van de 5 deskundigen, geeft hieronder alvast zijn (beknopte) visie op het  thema Mantelzorg en Dementie:

  photo
lees meer purplearrow
 
11 | 04 | 2012
Korte impressie van de Conferentie: “Begeleiding van Zorg naar Participatie”

Op woensdag 28 maart organiseerde de stuurgroep en het regionaal projectteam ‘Begeleiding van AWBZ naar Wmo in Zuid-Limburg’ een werkconferentie over de decentralisatie van begeleiding.
Hierdoor kregen de aanwezigen de kans om informatie te vergaren over extramurale begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf.
Onder de aanwezigen bevond zich ook de voorzitter van het Wmo-platform van Nuth. Hieronder volgt zijn impressie van deze dag.

  photo
lees meer purplearrow
 
12 | 04 | 2012
"Goed voor Elkaar"
Om gemeenten te begeleiden bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk is het landelijke project ‘Goed voor Elkaar’ opgezet.
  photo
lees meer purplearrow
 
11 | 04 | 2012
‘Hoe werkt de AWBZ’

De AWBZ is er voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor die zorg - thuis of in een instelling - hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de AWBZ.
Die dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen en door vrijwel niemand op te brengen zijn.
Iedere Nederlander is middels de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd tegen de kosten van langdurige zorg en ondersteuning. Daarom is het van belang dat voor iedereen duidelijk is hoe de wet werkt, wie ervoor betaalt en hoe de zorg geleverd wordt.

lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens