logo
 
  Nieuwsbrief  
  December 2011  
  jaargang 1, nummer 3  
 
 
 
arrow Meld u aan op www.verbeterjezorg.nl en help mee de zorg- en hulpverlening te verbeteren  
arrow Wordt actief in de Wmo  
arrow Telezorg-project : 'Goedemorgen, Goedenavond Service'  
arrow Bouwen voor mantelzorg wordt eenvoudiger  
arrow Digitale kennisbank Belangenbehartiging Informele Zorg  
arrow Beste Mantelzorgers  
 
  topphoto  
 
 
 
 
 
 
12 | 12 | 2011
Meld u aan op www.verbeterjezorg.nl en help mee de zorg- en hulpverlening te verbeteren

Oproep aan patiënten en zorgverleners

Uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners doen hun uiterste best om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Zij zijn altijd op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Vandaar hun interesse in uw ideeën, wensen en behoeften. Wilt u hen helpen de zorgverlening verder te optimaliseren?

  photo
lees meer purplearrow
 
12 | 12 | 2011
Wordt actief in de Wmo

Dit najaar heeft het Huis voorde Zorg enkele bijeenkomsten en cursussen aangeboden rond de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Ten eerste werd aan twintig mensen een basiscursus Wmo gegeven, waarmee nieuwe leden van Wmo-raden hun advisering beter kunnen uitvoeren. Naast de overdracht van kennis van de Wmo werd ook op praktische zaken ingegaan.
Denk daarbij aan zaken als:
- hoe zet je in je gemeente losse signalen rond de Wmo om in vragen en adviezen aan de gemeente?
- hoe kun je goed functioneren in een Wmo-raad? Hoe ga je om met de belangen van alle inwoners en niet alleen je eigen achterban als lid van de Wmo-raad?
De bijeenkomst werd door de deelnemers als 'goed' beoordeeld en ook volgend jaar zal de cursus worden aangeboden.

lees meer purplearrow
 
12 | 12 | 2011
Telezorg-project : 'Goedemorgen, Goedenavond Service'
'Goedemorgen, Goedenavond Service' is een pilotproject van zorgaanbieder Proteion Thuis, welzijnsorganisatie Vorkmeer en de Noord-Limburgse gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas. John Rietman (Proteion Thuis) en Piet Selen (Vorkmeer) zijn initiatiefnemers van het project, dat eenzame thuiszorgcliënten in de gelegenheid gaat stellen om een praatje te maken met vrijwilligers via een speciaal tv-kanaal.
De toekomstige deelnemers, het project zal begin 2012 van start gaan, zijn in eerste instantie thuiszorgcliënten van Proteion Thuis die gebruik maken van Zorg TV: beeldcontact met de zorgcentrale via een speciaal televisiekanaal. Bij de Goede Morgen Goede Morgen Service maken de deelnemers aan de pilot op vaste tijden beeldcontact met vrijwilligers voor een gezellig praatje.

lees meer purplearrow
 
12 | 12 | 2011
Bouwen voor mantelzorg wordt eenvoudiger

Minister Donner maakt het bijplaatsen van mantelzorgwoningen en zorgkamers makkelijker door de regels te versoepelen. Zo is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning niet meer nodig, zo lang er sprake is van mantelzorg. In uitzonderingsgevallen is een vergunning  nog wel nodig, maar dan volgt een kortere procedure van maximaal acht weken.

lees meer purplearrow
 
12 | 12 | 2011
Digitale kennisbank Belangenbehartiging Informele Zorg

Mezzo heeft publicaties op het gebied van informele zorg, specifiek voor belangenbehartigers Mantelzorg en Wmo-raadsleden, samengebracht in een digitale kennisbank op haar website.  

lees meer purplearrow
 
12 | 12 | 2011
Beste Mantelzorgers
In de lange donkere winter is Kerstmis wellicht een bijzonder lichtpuntje voor ons allemaal.
Het is fijn om hierbij stil te staan, om er samen van te genieten en met vertrouwen te kijken naar de toekomst.
Platform Mantelzorg wenst jullie een sfeervolle en gezellige Kerst toe.
  photo
lees meer purplearrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform Mantelzorg Limburg
 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de   limburg
 
Powered by Mailmens